"/>

BEL VE BOYUN FITIĞI


Beldeki ağrıların en sık nedenlerinden birisi bel fıtığıdır. En sık orta yaşlı ve genç kişilerde görülür. Bel ağrısı, siyatalji ve bel fıtığını birbirinden ayırmak gerekir. Bel fıtığı hastalarının çoğunda bel ağrısı ve siyatalji mevcuttur. Ancak tersi her zaman doğru değildir.

Akut bel ağrısı: 3 aydan kısa süreli belde ve bacakta ağrı ve buna bağlı aktivasyon kısıtlamasıdır. Bu hastaların %90 ı bir ay içerisinde kendiliğinden düzelir.
Kronik bel ağrısı: 3 aydan uzun süreli ağrıya bağlı aktivasyon kısıtlılığıdır.

Bel Fıtığında Ağrının Özellikleri
Ağrı;

1.Ani başlangıçlı
2.Dalgalanmalar gösteren
3.Gittikçe şiddetlenen
4.Sürekli devam eden karakterde olabilir.

Ağrı çoğu hastada kısa süre içinde ve ani gelişir. Birçok hasta ağır kaldırma, gövdesini ani çevirme veya travma gibi bir olaydan sonra ağrının arttığını söyler. Ancak hastaların yarısından çoğunda, ağrı bir neden olmaksızın aniden başlar.

Genellikle önce bel ağrısı olur, bunu bacak ağrısı (siyatalji, femoralji) izler. Bazen bacak ağrısı geliştikten sonra belağrısı tamamen ortadan kalkar. Vücut pozisyon değişimi ile ağrılar artar. Öne eğilmek ve bir sandalyede düz uzun süre oturmak gibi disk içi basıncı artıran durumlarda ağrının artması fıtıkta ortaya çıkar. Yine öksürmek, aksırmak ve hapşırmakla ağrının artması belfıtığını düşündürür.

Bel Fıtığı Belirtileri

1-Bel ağrısı: Hastaların çoğunda vardır. Fıtığın başlangıç yakınmasıdır. Öne eğilmek, uzun süre oturmak ve hareketsiz ayakta kalmak ile artar.

2-Bacak ağrısı: Belfıtığı olan hastalar beldeki ağrıdan çok, kalça ve bacağa vuran ağrıdan şikayet ederler.

3-Duysal yakınmalar: Tutulan sinir köküne bağlı bacak yan tarafında veya uylukta karıncılanma, keçelenme ve hissizlik gelişebilir.

4-Güçsüzlük: Yürürken ayağın takılması ve bileğin içe dönmesi şeklindedir.

5-Sfinkter yakınmaları: Hastalığın ileri evrelerinde ortaya çıkar. İdrar kaçırma veya yapamama ile bacak aramı hissetmiyorum yakınması vardır.

     

Boyun Fıtığı Boyun Ağrısı

Boyun baş ile gövdeyi birleştirir, başı destekler, taşır, hareketini sağlar. Boyun normal olarak saatte 600 hareket yapar. Boyun tarafından taşınan baş oldukça ağır bir yapıdır. Takriben 2,5-3,5 kg civarındadır. Boyun hareketleri en çok 5-6 ve 6-7 omurgada olduğu için en çok yıpranma bu bölgelerde olur.

Boyun ağrıları, bel ağrıları kadar sık olmamakla birlikte her yaş grubunda önemli bir sorundur. her üç insandan biri, yaşamında en az bir kere Boyun ağrısı geçirmektedir. Çalışan insanlarda daha sık görülür. Boyun ağrılarının bir özelliği boyundan çıkıp dağılan sinirler nedeniyle, yalnızca boyun çevresi ve arkasına sınırlı kalmayıp omuza, kollarımıza kafamıza hatta parmak uçlarına kadar vurabilmesidir. Ev işleri, dikiş, nakış, temizlik, perde asma, silme gibi yapılan işler boyun ağrılarını tetikleyen faktörlerdir. Sekreterlik, öğretmenlik, bilgisayar kullanımı, şoförlük de çalışma koşulları nedeniyle boyun ağrılarını artıran meslek gruplarıdır.

Sitemizden erişilebilen ve kaldırılamayan linklerden gidilen bağlantılardaki Allah'ın razı olmadığı şeyleri reddediyoruz.

İLETİŞİM
Telefon: 0538 510 28 28
e-Mail: hacamatistanbul@gmail.com / istanbulhacamat@yahoo.com

İletişim İçin TIKLAYIN!
Batikon
Dezenfektan

Bistüri Ucu

4 Parmak Pompa