"/>
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

BEL VE BOYUN FITIĞI


Beldeki ağrıların en sık nedenlerinden birisi bel fıtığıdır. En sık orta yaşlı ve genç kişilerde görülür. Bel ağrısı, siyatalji ve bel fıtığını birbirinden ayırmak gerekir. Bel fıtığı hastalarının çoğunda bel ağrısı ve siyatalji mevcuttur. Ancak tersi her zaman doğru değildir.

Akut bel ağrısı: 3 aydan kısa süreli belde ve bacakta ağrı ve buna bağlı aktivasyon kısıtlamasıdır. Bu hastaların %90 ı bir ay içerisinde kendiliğinden düzelir.
Kronik bel ağrısı: 3 aydan uzun süreli ağrıya bağlı aktivasyon kısıtlılığıdır.

Bel Fıtığında Ağrının Özellikleri
Ağrı;

1.Ani başlangıçlı
2.Dalgalanmalar gösteren
3.Gittikçe şiddetlenen
4.Sürekli devam eden karakterde olabilir.

Ağrı çoğu hastada kısa süre içinde ve ani gelişir. Birçok hasta ağır kaldırma, gövdesini ani çevirme veya travma gibi bir olaydan sonra ağrının arttığını söyler. Ancak hastaların yarısından çoğunda, ağrı bir neden olmaksızın aniden başlar.

Genellikle önce bel ağrısı olur, bunu bacak ağrısı (siyatalji, femoralji) izler. Bazen bacak ağrısı geliştikten sonra belağrısı tamamen ortadan kalkar. Vücut pozisyon değişimi ile ağrılar artar. Öne eğilmek ve bir sandalyede düz uzun süre oturmak gibi disk içi basıncı artıran durumlarda ağrının artması fıtıkta ortaya çıkar. Yine öksürmek, aksırmak ve hapşırmakla ağrının artması belfıtığını düşündürür.

Bel Fıtığı Belirtileri

1-Bel ağrısı: Hastaların çoğunda vardır. Fıtığın başlangıç yakınmasıdır. Öne eğilmek, uzun süre oturmak ve hareketsiz ayakta kalmak ile artar.

2-Bacak ağrısı: Belfıtığı olan hastalar beldeki ağrıdan çok, kalça ve bacağa vuran ağrıdan şikayet ederler.

3-Duysal yakınmalar: Tutulan sinir köküne bağlı bacak yan tarafında veya uylukta karıncılanma, keçelenme ve hissizlik gelişebilir.

4-Güçsüzlük: Yürürken ayağın takılması ve bileğin içe dönmesi şeklindedir.

5-Sfinkter yakınmaları: Hastalığın ileri evrelerinde ortaya çıkar. İdrar kaçırma veya yapamama ile bacak aramı hissetmiyorum yakınması vardır.